యోధ

Book Title: యోధWritten by: Balaji PrasadFormat: PaperbackPublisher: Anvikshiki Publication Book Cover:A book can be known by viewing its book cover అనే నానుడి ఇక్కడ మార్చి A book’s tone can be guessed by its cover image అనడం correct ఏమో! Silhouetteలో ఆమె ముఖము. ఆమె చుట్టూ మంచు ప్రదేశాల్లో కనపడే pine చెట్లు, అక్కడి మంచు నక్క & మేఘాలు అలుముకున్న ఆకాశం. ఆకాశం…

లలిత ప్రియ

Book Name: లలిత ప్రియ Author: N.Shravan Kumar Format: పేపర్ బ్యాక్ Book Cover & Title: ఈ బుక్ కవర్ image అందమైన painting. అందులోనే కథలోని main characters కూడా ఉన్నాయి. Cover image చూడగానే readersకి కథపైన ఒక అవగాహన రావొచ్చు. Sober colors అందులో నీలం & కాషాయతో image రంగుల combination –  ఆనందం, ఆత్రుత & ఆరాధనని చూపిస్తూ,  backgroundలో కళ్ళకి ఇంపుగా ఉండే scenery, నది…

Manase O Mareechika

Book Title: Manase O MareechikaAuthor: Kiran Kumar SatyavoluFormat: eBook My Thoughts:Human beings are emotional beings. Humans live with emotions, and it is only the emotions that run the life. The feelings range from good to evil. Out of all the emotions that humans express, an emotion named  ‘Love’  is the most common, natural and precious…